Актуално

Начало | Актуално

Електронното помагало „Ръководство на административен съдебен състав” е достъпно в електронния портал на НИП

17.12.2019
     

 

Електронното помагало „Ръководство на административен съдебен състав” е достъпно в електронния портал на Националния институт на правосъдието. То е последното от 9-те учебни помагала за магистрати, чието съставяне Институтът възложи в изпълнение на проект „Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП”, финансиран от Оперативна програма „Добро управление” чрез Европейския социален фонд.

 

Автори на „Ръководство на административен съдебен състав” са съдия Мирослава Георгиева от Върховния административен съд, съдия Хайгухи Бодикян – председател на Административен съд Хасково, съдия Игнат Колчев – председател на Административен съд Смолян, и съдия Николай Ангелов от Административен съд София-град. Помагалото е изцяло съобразено с последните промени в Административнопроцесуалния кодекс. 

 

Всички самообучителни ресурси за магистрати са публикувани във виртуалната читалня на НИП на адрес: http://e-learning.nij.bg и са на разположение за ползване от потребители с профил в Портала за електронно обучение на Института. Профил в Портала за електронно обучение може да направите от тук или при избиране на съответното помагало.

 

назад