Актуално

Начало | Актуално

Европейската мрежа за съдебно обучение (ЕМСО) обявява покана за участие в учебни посещения през първото полугодие на 2020 г.

17.12.2019

 

 

Европейската мрежа за съдебно обучение (ЕМСО) обявява покана за участие в следните учебни посещения през първото полугодие на 2020г.:

 

  1. Учебни посещения в Съда на ЕС в Люксембург;
  2. Учебни посещения в ЕСПЧ в Страсбург;
  3. Учебни посещения в Институции на ЕС в Брюксел;
  4. Учебно посещение в Евроджъст във Хага;
  5. Учебно посещение в Агенцията за основни права във Виена;
  6.  Институт за социална антропология Макс Планк в Хале, Германия

 

Заявките за участие за всички учебни посещения се попълват електронно на следния линк: https://exp-platform.ejtn.eu/. Изискванията към кандидатите и финансовите условия за участие можете да откриете тук EN/FR  

Моля обърнете внимание, че крайният срок за  учебните посещения през първото полугодие на 2020 е 17 януари 2020г.;

ЕМСО не допуска получаването на заявки от кандидатите след тези срокове.

 

I. Учебни посещения в Съда на ЕС в Люксембург

През първото полугодие на 2020г. в Съда на ЕС ще се проведат три учебни посещения с продължителност 1,5 дни по следния график:

 9 – 10 март 2020работен език английски

 45 май 2020работен език френски

 67 юли 2020работен език английски

 

II. Учебни посещения в ЕСПЧ в Страсбург

През първото полугодие на 2020г. в ЕСПЧ ще се проведат три учебни посещения с продължителност 2,5 дни по следния график:

2-4 март 2020   работен език английски

1618 март 2020 работен език френски

22 – 24 юни 2019 (предстои потвърждение на датите)  - работен език английски

 

III. Учебни посещения в Институции на ЕС в Брюксел

През първото полугодие на 2020г ще се проведе едно учебно посещение с продължителност 3 дни:

2729 април 2020 (предстои потвърждение на датите)  работен език английски

 

IV. Учебно посещение в Евроджъст във Хага

През първото полугодие на 2020г ще се проведе едно учебно посещение с продължителност 3 дни:

v  2224 юни 2020работен език английски

 

V. Учебно посещение в Агенцията за основни права във Виена

През първото полугодие на 2020г ще се проведе едно учебно посещение с продължителност 2 дни:

v  45 юни 2020работен език английски

 

VI.Учебно посещение в Институт за социална антропология Макс Планк, гр. Хале, Германия

v  1 – 5 юни 2020г.работен език английски

 

Лица за контакт:

Калина Цакова, програмен ръководител, дирекция „Текущо обучение и международен обмен на магистрати” (k.tzakova@nij.bg, тел. 02/9359 152)

Станимир Керемидчиев, програмен ръководител, дирекция „Текущо обучение и международен обмен на магистрати”, телефон: 02 9359 120, ел.поща: s.keremidchiev@nij.bg

За повече информация виж приложенията:

ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ И ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ


назад