Актуално

Начало | Актуално

Издания на Европейската мрежа за съдебно обучение в областта на върховенството на правото

10.01.2020

Представяме на вниманието на магистратите и работещите в съдебната система две нови публикации на Европейската мрежа за съдебно обучение, изготвени по проекта на ЕМСО в областта на върховенството на правото:

 

 

 

В рамките на проекта на ЕМСО бяха проведени поредица от 6 обучения и един уебинар на Мрежата с оглед повишаването на информираността на съдиите и прокурорите в страните членки на ЕС и от Западните Балкани относно принципите на правовата държава и основните права.

Изданието, посветено на върховенството на правото, анализира тази тема в контекста на многобройните въпроси, които възникват в теорията и практиката.

Наръчникът за обучение на съдии и прокурори  дава важни насоки за основните стъпки при разработването, организирането и оценяването на обучителни дейности в областта на върховенството на закона.

Книжни издания на английски език на публикацията на тема „Върховенството на закона в Европа. Гледната точка на практиците и на академичната общност“ са налични в библиотеката на НИП.

 


назад