Актуално

Начало | Актуално

Предстоящо обучение на тема „Актуални промени в заповедното производство“ в присъствена форма и с излъчване в реално време

06.02.2020

Националният институт на правосъдието организира обучение на тема „Актуални промени в заповедното производство“ с лекторското участие на съдия Борислав Белазелков от Върховния касационен съд, предназначено за съдии от окръжните и районните съдилища. Обучението е във връзка с измененията в Гражданския процесуален кодекс от 2019 г. Обучението ще се проведе в присъствена форма на 9 и 10 март 2020 г. в гр. София, в сградата на НИП, зала 201.

 

Съдиите, проявили интерес към присъствената форма на обучението, могат да потвърдят участието си в срок до 28.02.2020 г., чрез подаване на електронна заявка, достъпна в интернет страницата на Института (www.nij.bg), раздел График на обученията, подраздел Заявка за участие.

 

Присъственото обучение ще бъде излъчено и в реално време с цел да се предостави възможност на повече магистрати да участват в него. За да се включите онлайн в обучението и да проследите и участвате в работата в залата, е необходимо да подадете електронна заявка за участие (тук). Заявката ще бъде отворена за кандидатстване до 28.02.2020 г. Подробни указания за начина на включване ще бъдат изпратени след срока за заявяване. 

 

Лице за контакт: Райа Костова - тел. 02 9359 106; е-поща: r.kostova@nij.bg 

 

назад