Актуално

Начало | Актуално

Програма за регионално обучение на Националния институт на правосъдието 2020

10.02.2020

Националният институт на правосъдието в партньорство със Софийския районен съд организира обучение на тема „Правомощия на съда в заповедното и исковото производство във връзка с неравноправни клаузи в потребителските договори“. 

Обучението ще се проведе в четвъртък, 13 февруари 2020 г., от 13.00 ч в сградата на СРС на бул. „Цар Борис III“  с лекторското участие на съдия Тотка Калчева от Върховния касационен съд и съдия Албена Ботева от Софийския градски съд.

Това е първото обучение, с което стартира Програмата за регионално обучение на НИП за 2020 г. 70 съдии от Софийския районен съд са потвърдили участие в обучението. 

 

Учебният план на обучението виж тук

 

*Програмата за регионално обучение е насочена към формиране и развиване на професионалните знания, умения, компетентности и нагласи на съдиите, прокурорите, следователите, съдебните служители и други представители на професионалната общност съгласно чл. 249 от Закона за съдебната власт. Тя се изпълнява от Националния институт на правосъдието в партньорство със съдилищата и прокуратурите в страната. През 2020 г. програмата се финансира от бюджета на Института. 110 органи на съдебната власт са подписали партньорски декларации и са утвърдени като участници в програмата. 

 

Информация относно финансовите условия, както и образци на документите на Програмата за регионално обучение са достъпни на сайта на НИП (www.nij.bg)  в раздел „Текущо обучение и международен обмен на магистрати“, подраздел „Регионални обучения“.

 

назад