Актуално

Начало | Актуално

Заповед за допълнителни мерки с цел превенция и ограничаване разпространението на вирусните заболявания и опазване здравето на обучаеми, обучители и служители на НИП

16.03.2020

Във връзка с Решението на Народното събрание за обявяване на извънредно положение върху цялата територия на Република България, считано от 13 март 2020 г. до 13 април 2020 г. (Обн., ДВ, бр. 22/13.03.2020 г.), г-жа Миглена Тачева - директорът на Националния институт на правосъдието издаде Заповед за допълнителни мерки с цел превенция и ограничаване разпространението на вирусните заболявания и опазване здравето на обучаеми, обучители и служители на НИП.


назад