Актуално

Начало | Актуално

Дигитално съдебно обучение

20.03.2020

Уважаеми колеги,

 

Предприетите мерки за противодействие във връзка с COVID – 19 и обявеното от Народното събрание извънредно положение в страната, поставят предизвикателства пред всички нас като български граждани и като професионална общност, които трябва да посрещнем със самообладание и отговорност.

Националния институт на правосъдието предприе всички необходими мерки, за да гарантира най-висшата ценност – живота и здравето на обучаеми, обучители и служители на НИП. За срока на извънредното положение са преустановени всички присъствени обучения в задължителното първоначално и текущо обучение.

Мисията ни – да развиваме  знанията, уменията и компетентностите на съдиите, прокурорите, следователите, съдебните служители  и другите представители на професионалната общност – в тази критична ситуация е поставена пред изпитание, като в същото време ни предоставя възможност да приложим нови технологични решения в подкрепа на Вашата професионална подготовка.

Дигитализацията на съдебното обучение във всички нейни форми е подходът, който следваме. Така ще осигурим непрекъсваемост  на формиране и надграждане на знания и умения.

Учебният процес в  задължителното първоначално обучение на кандидатите за младши съдия, прокурор и следовател продължава синхронно чрез интернет и други дистанционни форми при спазване на учебните програми и графика на обучението.

Текущото обучение на магистрати и съдебни служители ще продължи да се осъществява в електронен и дистанционен формат чрез ползване на електронни платформи, онлайн излъчване в реално време и осигуряването на максимално улеснен и бърз достъп до електронните ресурси на НИП.

Ефективността на този подход в най-голяма степен зависи от всички Вас, съдебни  обучители и служители  на НИП, които в тези дни на изпитание проявявате гражданска отговорност, висок професионализъм и доверие. Благодаря Ви за усилията, вдъхновението и съпричастността  в изпълнението на отговорната ни мисия!

В следващите публикации на сайта на НИП ще оповестим нашите обучения в условията на извънредно положение.

Ще публикуваме и линкове към обучителните ресурси на НИП в Портала за електронно обучение, които са на разположение 24/7 в подкрепа на Вашата професионална подготовка.

 

Нека преодолеем заедно тази криза, която ще ни направи  по-силни!

                                                                                                          

   
   

  

Миглена Тачева 


назад