Актуално

Начало | Актуално

Провеждане на обучения по Програмата за регионално обучение 2020 на Националния институт на правосъдието

19.05.2020

Във връзка с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 15/12.05.2020 г. относно правила и мерки за работа на съдилищата в условията на пандемия от 12 май 2020 г. и заповед на министъра на здравеопазването № РД-01-268/15.05/2020 г., Националният институт на правосъдието е създал организация за провеждането на обученията по Програмата за регионално обучение в електронна дистанционна форма до края на годината. 

 

Регионалната програма през текущата година се финансира от бюджета на Института и определените за органите на съдебната власт средства като партньори не могат да бъдат прехвърляни за следващата година. Крайният срок за провеждане на обученията по програмата е 24.11.2020 г.

 

Съдилищата и прокуратурите, партньори на Регионалната програма, следва да попълнят до 8 юни (понеделник) 2020 г. електронния формуляр в Google формат „Програма за регионално обучение“ относно провеждането на електронните дистанционни обучения. 


назад