Актуално

Начало | Актуално

Електронно дистанционно обучение на тема "Основни предизвикателства при упражняването на правото на иск за обезщетение на вреди от антитръстови нарушения"

28.05.2020
     

Националният институт на правосъдието организира електронно дистанционно обучение на тема "Основни предизвикателства при упражняването на правото на иск за обезщетение на вреди от антитръстови нарушения". Обучението ще се проведе през Портала за електронно обучение на Института в периода от 01 до 28 юни 2020 г. и е предназначено за административни съдии и съдии, разглеждащи граждански дела.

 

Преподаватели: Юлия Тодорова, съдия във Върховния административен съд и Кирил Пангелов, експерт по право на конкуренцията.

 

Желаещите да вземат участие в обучението следва да попълнят електронна заявка през сайта на НИП, както и да създадат свои профили в портала за електронно обучение. 

 

Обучението се провежда по проект „Правосъдие през 21 век – развиване на професионална компетентност и интегритет на магистрати и съдебни служители” по договор № BG05SFOP001-3.006-0001-C01, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 

 

Организатор на обучението: Виктория Ангелова - е-поща: v.luleva@nij.bg, тел. 02 93 59 178


назад