Актуално

Начало | Актуално

Присъствено обучение на тема "Криминална психология"

15.06.2020
     
В периода 1 – 3 юли 2020 г. Националният институт на правосъдието организира присъствено обучение на тема "Криминална психология" за съдии, прокурори, следователи и служители с разследващи функции от органите на МВР.
 
Преподаватели: Тодор Тодоров, психолог, и Румяна Тозова, следовател от Националната следствена служба.
 
Обучението се провежда по проект „Правосъдие през 21 век – развиване на професионална компетентност и интегритет на магистрати и съдебни служители” по договор № BG05SFOP001-3.006-0001-C01, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 
 
Желаещите да участват в обучението е необходимо да попълнят електронна заявка (тук). 
Организатор на обучението: Райа Костова - е-поща: r.kostova@nij.bg, тел. 02 93 59 106
 

назад