Актуално

Начало | Актуално

Общо онлайн събрание на Европейската мрежа за съдебно обучение

19.06.2020

Директорът на Националния институт на правосъдието, г-жа Миглена Тачева взе участие в онлайн заседанието на Общото събрание на Европейската мрежа за съдебно обучение (ЕМСО), проведено на 19 юни 2020 г. 

 

Общото събрание се организира в рамките на Хърватското председателство на Съвета на Европейския Съюз и бе председателствано от г-жа Андреа Франич, директор на Съдебната академия на Хърватия. 

 

Приветствия към участниците отправи съдия Дуро Сеса, председател на Върховния съд на Хърватия. Г-н Дидие Рейндерс, комисар по правосъдието на Европейската комисия изпрати видеосъобщение, в което подчерта значението на европейското съдебно обучение в процеса на изграждане на пространството на правосъдието в Европейския съюз.

 

Генералният секретар на ЕМСО, съдия Маркус Брюкнер, представи цялостен доклад за дейността на ЕМСО през 2020 г. с акцент върху влиянието на пандемията COVID-19 върху дейността на Мрежата. 

 

Общото събрание на ЕМСО прие финансовия отчет за дейността на Мрежата за 2019 г.,  както и бюджета за 2021г. 

 

На заседанието беше взето решение подгрупа „Лингвистика“ да продължи да функционира като работна група с повече обучителни програми и дейности, насочени към преодоляване на езиковата бариера. НИП бе избран за член на новата работна група. 

 

* Европейската мрежа за съдебно обучение (ЕМСО) е  основната платформа за обучение и обмен на знания, умения  и компетентности за съдии, прокурори, следователи и съдебни служители в ЕС. Членове на мрежата са 37 обучителни институции от страните членки на ЕС.  През м. юни 2019 г. на Общото събрание на Мрежата в Букурещ Националният институт на правосъдието бе избран за член на Управителния комитет  на ЕМСО. 

 

назад