Актуално

Начало | Актуално

Електронно дистанционно обучение по Закона за достъп до обществена информация за служители от съдилищата

23.06.2020
     

В периода 6 – 28 юли 2020 г. Националният институт на правосъдието организира обучение във връзка с прилагането на Закона за достъп до обществена информация, предназначено за съдебни служители от съдилищата от Софийски, Варненски и Великотърновски апелативни райони. Преподавател на обучението е д-р Невин Фети, съветник по правните въпроси на Президента на Република България.

 

Обучението се провежда в рамките на Дейност 3 „Обучителни дейности за развиване на професионалната компетентност и интегритет на магистрати и съдебни служители” по проекта на НИП „Правосъдие през 21. век – развиване на професионална компетентност и интегритет на магистратите и съдебните служители”, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

Целта на обучението е да надгради професионалната компетентност на съдебните служители при изпълнение на изискванията на Закона за достъп до обществена информация, свързани с предоставянето на достъп до обществена информация и повторното използване на информация в обществения сектор. 

 

Срокът за заявяване на участие е до 28 юни 2020 г. включително, като желаещите биха могли да го направят чрез електронната заявка на НИП.

 

Организатор на обучението: Велин Турмаков – v.tourmakov@nij.bg

 

назад