Актуално

Начало | Актуално

Електронно дистанционно обучение за съдебни служители на тема „Основни принципи и съвременни тенденции в работата на специализираната администрация на административните съдилища”

29.06.2020

В периода 8 – 24 юли 2020 г. Националният институт на правосъдието организира дистанционно обучение, предназначено за служители от специализираната администрацията на административните съдилищата. Преподавател в обучението е Ана Методиева-Конялъ, съдебен помощник във Върховния административен съд.

 

Обучението се осъществява в рамките на Дейност 3 „Обучителни дейности за развиване на професионалната компетентност и интегритет на магистрати и съдебни служители” по проекта на НИП „Правосъдие през 21. век – развиване на професионална компетентност и интегритет на магистратите и съдебните служители”, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

Целта на обучението е да повиши професионалната компетентност на съдебните служители в административните съдилища с оглед ефективното изпълнение на дейностите при работа с административни дела. Обучението е структурирано в три модула, като първият от тях очертава принципните въпроси и последните нормативни изменения, свързани с работата на администрацията в административните съдилища; вторият модул е насочен към функциите на специализираната администрация и движението на административните дела и третият – към правилата и мерките за работа на съдилищата в условията на пандемия.

 

Срокът за заявяване на участие е до 5 юли 2020 г. включително, като желаещите биха могли да го направят чрез електронната заявка на НИП.

 

Организатор на обучението: Габриела Бакалова – g.bakalova@nij.bg

 

назад