Актуално

Начало | Актуално

Наръчници за ефективно възстановяване на активи на Регионалната инициатива за борба с корупцията и център Aire – Програма Западни Балкани

13.07.2020
Уважаеми колеги,
 
Предлагаме на вниманието Ви „Наръчник за ефективно възстановяване на активи в съответствие с европейските и международните стандарти и инструменти“ и „Водещи практики за международно сътрудничество по възстановяване на активи“. Наръчниците са разработени по проекта „Засилване на борбата с корупцията в Югоизточна Европа чрез подобряване на мерките за възстановяване на активи“ на Регионалната инициатива за борба с корупцията и център Aire – Програма Западни Балкани.
 
Наръчниците са достъпни в Портала за електронно обучение на НИП https://e-learning.nij.bg/ раздел Виртуална читалня. 
 

назад