Актуално

Начало | Актуално

Магистърска програма „Защита на основните права“ в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ през новата академична година

20.07.2020
„Защита на основните права“ е най-новата магистърска програма на Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Програмата е с продължителност една учебна година, и е насочена към задълбочено изучаване на основните права и допринася за формиране на практически умения за тяхната ефективна защита при работа в публичния или частния сектор.
 
Обучението се провежда от изтъкнати български конституционалисти и специалисти по публично-правни науки. За приема в програмата, преподаваните дисциплини, учебния план и методологията на обучението може да прочетете в специално издадената брошура.

назад