Актуално

Начало | Актуално

Процедура за избор на постоянен преподавател по чл. 32, ал. 1, т. 3 от Вътрешните правила за организацията и реда на обучителната дейност в Националния институт на правосъдието

27.07.2020

Националният институт на правосъдието открива процедура по чл. 32, ал. 1, т. 3 от Вътрешните правила за организацията и реда на обучителната дейност в Националния институт на правосъдието за избор на постоянен преподавател по гражданско право и процес за провеждане на задължителното първоначално обучение  на кандидатите за младши съдии,  випуск 2020/2021.

 

Информация относно условията за кандидатстване и изискванията към кандидатите можете да откриете в заповед на директора на НИП № РД -11-42/27.07.2020г.

 

назад