Актуално

Начало | Актуално

Отмяна на трансграничния семинар „Съдебен отговор на тероризма”. Начало на електронния обучителен курс на програма HELP „Превенция на радикализацията”

31.07.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поради усложнената епидемична обстановка бе взето решение организираният от Европейската програма за обучение по права на човека на юристи на Съвета на Европа (програма HELP) трансграничен семинар за магистрати на тема „Съдебен отговор на тероризма”, който трябваше да се проведе на 21 и 22 септември 2020 г. в Съдебното училище в Барселона, да бъде заменен с начална трансгранична среща към електронния обучителен курс на HELP „Превенция на радикализацията”, която ще се проведе онлайн на 28 септември 2020 г. Посоченото обучение се организира за съдии и прокурори от Белгия, България, Латвия и Финландия по проект „Превенция на радикализацията, съдебен отговор на тероризма и международно сътрудничество по наказателни дела”, осъществяван от Съвета на Европа съвместно с Конфедерацията на европейските пробационни служби (CEP) с финансовата подкрепа на ЕС и в сътрудничество със съдебните обучителни школи в повечето държави членки на Съюза.

 

За повече подробности, вижте приложения файл, концептуалната рамка на предвидените обучителни дейности по проекта и проектопрограмата на началната трансгранична среща.

 

Лице за контакт: Корнелия Кирилова, програмен координатор, ел.поща: k.kirilova@nij.bg, тел. 02 9359 161.

 

назад