Актуално

Начало | Актуално

Семинар в смесен формат на Институт CEELI през октомври 2020 г.

06.08.2020
Институт CEELI, чрез Националния институт на правосъдието, отправя покана за участие в семинар на тема „Водещи практики при провеждане на електронни съдебни заседания“, който ще се проведе в смесен формат - електронен компонент и присъствено обучение. 
 
Обучението съчетава най-добрите съвременни практики и има за цел да подпомогне съдиите от Централна и Източна Европа при воденето на електронни съдебни заседания. Добавена стойност на събитието е неговата насоченост към повишаване на доверието в съдебната система, улесняване на достъпа до правосъдие на гражданите и превъзмогване на последствията от пандемията Ковид 19.
 
При провеждането на програмата ще се приложи структуриран подход, при който ще се редуват онлайн сесии на запис и на живо, предоставяне на материали за самоподготовка на седмична база, интерактивно съдържание, месечни работни сесии, дискусии тип „кръгла маса“ и т. нар. „подкасти“ (podcasts).
 
Целева група: съдии
Работен език: английски език
Период на провеждане: 15 октомври 2020г. - февруари 2021 г.
Срок за кандидатстване: 15 септември
 
При успешно приключване на електронния компонент, участниците ще получат покана за 3-дневно присъствено обучение и конференция в Прага в края на м. февруари 2021 година.
 
Класираните кандидати ще бъдат информирани от Институт CEELI по имейл.
За допълнителна информация и подаване на Заявление за кандидатстване, моля натиснете ТУК

 


назад