Актуално

Начало | Актуално

Съобщение до участниците в процедура по избор на постоянен преподавател по гражданско право и процес на кандидатите за младши съдии випуск 2020/2021, обявена на 27.07.2020г. със заповед № РД-11-42/27.07.20 г. на директора на НИП

назад