Актуално

Начало | Актуално

Информация за началото на учебната 2020/2021 година за кандидатите за младши магистрати в НИП

15.09.2020
Уважаеми колеги, 
 
Първата възможна дата за начало на учебната 2020/2021г. за кандидатите за младши съдии, младши прокурори и младши следователи в Националния институт на правосъдието е 10 ноември 2020 г. Тя е съобразена със сроковете за приемане на окончателните списъци по чл. 186, ал. 7 ЗСВ от Съдийска и Прокурорска колегии на ВСС, както и с тези по КТ.
 
Заповедта с конкретната дата ще бъде обявена най-малко две седмици преди началото на обучението на интернет страницата на института съгласно чл. 5 от Правилата са обучението на кандидатите за младшите съдии, младши прокурори и младши следователи и за определяне на техния статус.
 

назад