Актуално

Начало | Актуално

Важно: променя се формàта на провеждане на обучението за съдебни служители на Академията по европейско право в Краков, Полша

15.09.2020
Уведомяваме Ви, че организацията домакин KSSIP на планираното обучение на ERA „Процедури по европейско сътрудничество по граждански дела – правен английски език за съдебни служители” в гр. Краков, Полша анулира присъствения формат на събитието предвид влошаващата се пандемична обстановка в Европа и частично наложените забрани за пътуване в редица държави и ще предложи събитието в дистанционен видеоконферентен формат, като периодът на провеждане се запазва: 2 – 5.11.2020 г.
 
 
Заявилите участие в присъствения формат на обучението ще бъдат известени по имейл за промяната, а срокът за кандидатстване за дистанционния видеоконферентен формат на обучението се удължава до 24,00 ч. на 27 септември 2020 г. (неделя), като заявяването може да се извърши чрез електронната заявка за участие на НИП.
 
 
Повече информация, както и програма за събитието, можете да намерите в раздел „Обучение на съдебната администрация“, подраздел „Обучения в Европа“ на уебсайта на НИП.
 

назад