Актуално

Начало | Актуално

Присъствено обучение по приложението на законите за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти

28.09.2020
     

 

 

 

На 30 октомври 2020 г. Националният институт на правосъдието организира присъствено обучение за съдии на тема "Актуални въпроси по приложението на законите за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти".

Преподавател: съдия Камелия Маринова от Върховния касационен съд. 
 
Обучението се провежда по проект „Правосъдие през 21 век – развиване на професионална компетентност и интегритет на магистратите и съдебните служители” по договор № BG05SFOP001-3.006-0001-C01, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Желаещите да участват в обучението е необходимо да попълнят електронна заявка (тук). 
 
Организатор на обучението: Ангелина Лулчева - е-поща: a.lulcheva@nij.bg, тел. 02 93 59 144.
 

назад