Актуално

Начало | Актуално

Присъствените обучения на НИП се провеждат при спазване на заповедта на министъра на здравеопазването

28.10.2020

Считано от 29.10.2020 г. (четвъртък) присъствените обучения на НИП ще се осъществяват при стриктно спазване на указанията и противоепидемичните мерки съгласно заповед РД-01-626/27.10.2020 на министъра на здравеопазването –  при участието на не повече от 30 човека, спазване на дистанция от 1,5 м. и задължително носене на защитни маски за лице. Проучват се възможностите за видеоконферентна връзка на обученията с оглед осигуряване на онлайн достъп на допълнителни участници.

 

Обученията в електронна среда продължат да се провеждат съгласно установения график. 

 

назад