Актуално

Начало | Актуално

Онлайн обучение на НИП от „Каталог +“ на ЕМСО на тема „Съдебно сътрудничество по семейни дела“

20.11.2020

В периода 30.11-02.12.2020 г. Националният институт на правосъдието организира онлайн обучение на тема „Съдебно сътрудничество по семейни дела“, което се осъществява в рамките на Каталог+ на Европейската мрежа за съдебно обучение. Интерактивният семинар има за цел да предложи задълбочен преглед на европейските инструменти в тази област и ще предостави възможност за дискусия и обмен на опит и добри практики между съдии, разглеждащи семейни дела от България и други страни членки на ЕС.

 

Преподавател в обучението е Валентина Бошнякова, съдия в ОС–Смолян и национално  лице за контакт на Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела в Република България (НСМГДТ) – търговски дела.

 

Допълнителна информация, вкл. достъп до електронна заявка можете да откриете (тук).

 

Организатор на обучението: Диляна Петровска, е-поща: d.petrovska@nij.bg, тел. 02 9359007

 

назад