Актуално

Начало | Актуално

Покана за набиране на експерти към нова експертна група на Европейската комисия за противодействие т.нар. „стратегически дела против публичното участие“ (SLAPP, Strategic Lawsuits Against Public Participation)

17.12.2020
Европейската комисия публикува покана за набиране на експерти към новата експертна група за противодействие на практиката за съдебно преследване на журналисти и представители на обществеността с активна гражданска позиция.  
 
За повече информация за експертната група и за кандидатстване - Register of Commission expert groups and other similar entities (europa.eu). Крайният срок за кандидатстване е 15 януари 2021 г. 
 

назад