Актуално

Начало | Актуално

Откриваща пресконференция по проектите на Националния институт на правосъдието, финансирани по Програма “Правосъдие” на НФМ 2014-2021 г.

15.02.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

На 25 февруари 2021 година от 11,00 ч. ще се проведе онлайн откриващата пресконференция по проектите на Националния институт на правосъдието, осъществявани с финансовата подкрепа на Програма „Правосъдие“ на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021, Програмна област „Ефективност и ефикасност на съдебната система, укрепване на върховенството на закона“:

 

„Съвременна учебна среда за съдии, прокурори, следователи и други представители на професионалната общност“;

„Превенция и противодействие на насилието срещу жени и домашното насилие“.

 

На пресконференцията ще бъде представена информация за целите и постигнатия напредък по проектите до момента, както и за успешното сътрудничеството с Норвежката съдебна администрация, като партньор по проекта “Съвременна учебна среда за съдии, прокурори, следователи и други представители на професионалната общност”. Представители на норвежкия партньор също ще се включат в събитието. 

 

Пресконференцията ще се проведе през платформата за видеоконферентна връзка ZOOM. 

 

За да получите линк за присъединяване към събитието моля, потвърдете Вашето участие до 22 февруари 2021 г. на имейл a.gergova@nij.bg

  

Договор № BGJUSTICE-2.001-0001/07.04.20 г. по проект „Съвременна учебна среда за съдии, прокурори, следователи и други представители на професионалната общност“ и договор № BGJUSTICE-4.001-0002/12.02.20 г. по проект „Превенция и противодействие на насилието срещу жени и домашното насилие“, изпълнявани с финансовата подкрепа на Програма „Правосъдие“ на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021


назад