Актуално

Начало | Актуално

Покана за участие в присъствени обучения по английски и френски език в групова форма за магистрати, съдебни служители и други представители на професионалната общност

16.02.2021
     
 
В изпълнение на проект “НИП – модерна институция за съдебно обучение“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“, Националният институт на правосъдието предоставя възможност за заявяване за участие в присъствени обучения по английски и френски език в групова форма. Обученията ще се проведат при издадена съответна заповед на министъра на здравеопазването, допускаща присъствено провеждане на подобен тип дейност.
 
Предлаганите обучения са:
 
• Присъствени езикови курсове по общ английски и френски език за нива B1 и B2 (самостоятелно ползване на езика) с продължителност 120 учебни часа при интензивност 6 учебни часа седмично;
 
• Присъствени езикови курсове по общ английски и френски език за ниво C1 (свободно владеене и ползване на езика) с продължителност 120 учебни часа при интензивност 6 учебни часа седмично;
 
• Присъствени езикови курсове по юридическа терминология на английски и френски език с продължителност 36 учебни часа при интензивност 6 учебни часа седмично.
 
Крайният срок за заявяване на участие е 21 март 2021 г. включително.
 
Изпълнител на дейността е „Център за чужди езици и мениджмънт“ ООД, ползвател на марката за услуги „Училища Европа“.
 
Лица за контакт от НИП:
 
Велин Турмаков – програмен координатор, НИП; имейл: v.tourmakov@nij.bg; тел. 02 9359 135
Калина Цакова – програмен ръководител, НИП; имейл: k.tzakova@nij.bg; тел. 02 9359 152
Емил Георгиев, младши експерт, НИП; имейл: e.georgiev@nij.bg; тел. 02 9359 103
Информация за кандидатстването и изисквания към кандидатите тук.
 

назад