Актуално

Начало | Актуално

Възможности за финансиране по програма „Правосъдие“ на Европейската комисия в областта на съдебното сътрудничество по граждански и наказателни дела

30.03.2021

Европейската комисия публикува покана за представяне на предложения за безвъзмездни средства за насърчаване на съдебното сътрудничество по граждански и наказателни дела в размер на 6 650 000 евро. Повече информация за основните приоритети и дейности, които се предвижда да бъдат финансирани по програмата е налична тук.

 


назад