Актуално

Начало | Актуално

Покана за семинари в областта на правото на конкуренцията и държавните помощи на ЕС

21.05.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Европейската асоциация на жените юристи – България организира два семинара в областта на право на конкуренцията и държавните помощи на ЕС, в рамките  на програма на Европейската комисия „Обучение на национални съдии в областта на конкуренцията“ .

 

Партньори на проекта са Върховният административен съд, Министерство на финансите и Юридическият факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.

 

Темите на семинарите са:

 

1. „Право на конкуренцията в регулирани сектори“ на 17 и 28 юни 2021 г. Програма 

Форма на провеждане: онлайн през платформа zoom

 

2. „Прилагане на правилата на ЕС за държавните помощи за национални съдии“ на 7 и 8 октомври 2021 г.Програма  

Форма на провеждане: по избор участниците могат да присъстват на място в гр. София или онлайн през платформа zoom.

 

Лектори в събитията ще бъдат утвърдени европейски експерти в областта на правото на конкуренцията и държавните помощи. Ще бъдат предоставени материали по релевантни за прилагането на материята от национални съдии въпроси от практиката на Съда на Европейския съюз. 

 

Семинарите са насочени към магистрати от България и редица държави-членки на ЕС, вкл. Финландия, Латвия, Литва, Полша, Хърватска, Естония и др.

 

Кандидатите следва да изпратят попълнен регистрационен формуляр на адрес: office@ewla.bg.

 

Контакти за допълнителна информация и въпроси към организаторите на семинарите: ел. поща office@ewla.bg и тел.: +359 2 9463348.

 

назад