Актуално

Начало | Актуално

Обучение в комбиниран формат за платформата CrossJustice в наказателния процес

15.06.2021

На 23.06.2021 г. Националният институт на правосъдието организира комбинирано обучение на тема „Правата на заподозрените и обвиняемите в наказателния процес съгласно европейската и националната уредба – представяне на информационната платформа CrossJustice”.

 

Обучението е предназначено за съдии, прокурори и други представители на професионалната общност съгласно чл. 249, ал. 1, т. 3 от ЗСВ и акцентира върху ефективното упражняване на процесуалните права на лицата, обвинени или заподозрени в извършване на престъпление. Водещи лектори ще бъдат  гл. ас. д-р Мирослава Манолова, преподавател по наказателно право в Юридически факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и доц. д-р Екатерина Салкова, ръководител на Секция „Наказателноправни науки“ на Института за държавата и правото към БАН. Обучението ще се проведе в хибриден формат – част от аудиторията ще присъства в НИП, а друга - ще участва в реално време чрез платформата Zoom.

 

Повече информация за дневния ред на обучението можете да намерите в приложената програма. Заявяване на желание за участие става чрез попълване на заявка за участие

 

Моля да имате предвид, че заради противоепидемичните мерки местата в залата са ограничени. Националният институт на правосъдието не покрива командировъчни разходи за участие в събитието.

 

Лице за връзка: Дорина Христова, електронна поща: d.hristova@nij.bg, 

телефон: 02 9359 136.

 


назад