Актуално

Начало | Актуално

Възможност за участие на двама съдебни служители в тридневно обучение, организирано от Академията по европейско право (ERA) и НИП в гр. Утрехт, Кралство Нидерландия

05.07.2021

Поредното издание на присъственото обучение на Академията по европейско право (ERA) „Процедури по европейско сътрудничество по граждански дела – правен английски език за съдебни служители” се планира в присъствена форма за периода 22 – 25 ноември 2021 г. в гр. гр. Утрехт, Кралство Нидерландия. То ще се проведе с подкрепата на Института като част от проекта „По-добро изпълнение на европейските трансгранични процедури: правни и езикови аспекти в обучението на съдебните служители в Европа”.

 

В обучението могат да вземат участие 2-ма български съдебни служители като част от интернационална група участници, които ще решават казуси по европейските регламенти, както и ще усвоят англоезична терминология в областта на съдебното сътрудничество по граждански и търговски дела. Методологията, на която се базира курса, е иновативна и предлага нови аспекти в обучението на съдебната администрация.

 

Участието в обучението е безплатно. Настаняването се поема директно от ERA. Пътните средства се възстановяват като разход от ERA. Работният език на обучението е английски, като е необходимо кандидатите да владеят ниво В2 или по-високо.

 

Важно: При неблагоприятно развитие на пандемичната ситуация в Европейския съюз съществува вероятност обучението да бъде преобразувано в онлайн. Кандидатите, заявяващи участие в присъствена форма, следва да са заинтересувани и за евентуално участие в онлайн обучение!

 

Крайният срок за кандидатстване за обучението е до 17 септември 2021 г. включително чрез системата ИСУПО (isupo.nij.bg), номер на събитие 2687.

 

Повече информация както и програма за събитието можете да намерите в раздел „Обучение на съдебната администрация“, подраздел „Обучения в Европа“ на уебсайта на НИП.

 


назад