Актуално

Начало | Актуално

Директорът на НИП Миглена Тачева встъпи във втория си мандат

06.07.2021

Директорът на Националния институт на правосъдието Миглена Тачева встъпи във втория си мандат като ръководител на единствената съдебна обучителна институция в България. Г-жа Тачева обобщи устойчивите резултати, постигнати в изпълнение на Концепцията за стратегическо управление на НИП, с която бе избрана за директор през 2016 г.

 

„За 5 години променихме подхода към съдебното обучение като концепция, мащаб и перспектива. Водеща линия стана практическата насоченост на обучителната дейност и неразривната й връзка с работната среда. Създадохме условия за развиване на умения, способности и компетентности извън традиционния учебен процес“, отчете директорът на НИП.

 

Сред целите, които си поставя ръководството на Института, са изграждане на учебен център с кампус на НИП, както и на Национална платформа за обучение на юридическите професии заедно с организациите и институциите, отговарящи за обучението на адвокати, нотариуси, частни съдебни изпълнители, пробационни служители, юридически преводачи, съдебни експерти.

 

Как се повиши качеството на съдебното обучение, предоставяно от НИП, и какво предстои виж тук. 


назад