Актуално

Начало | Актуално

„Трафик на деца“ – документален филм на Оливие Баланд

06.07.2021

Европейската мрежа за съдебно обучение представя документалния филм на Оливие Баланд – „Трафик на деца“, реализиран в рамките на проект „Съдебна Европа“ (LEurope Judiciaire).

 

В продължение на две години и половина филмът проследява работата на съвместен екип за разследване между Румъния и Франция във връзка с трафик на непълнолетни. Освен в Румъния и Франция разбитата мрежа е оперирала и на територията на Германия, Испания и Италия. Филмът онагледява съдебното сътрудничество по наказателни дела и може да бъде разглеждан като педагогически инструмент, насочен към насърчаване на европейската съдебна култура.

 

Филмът е публикуван на английски и френски език в платформите за видео обмен Vimeo и You Tube. Достъп е осигурен и чрез Портала за електронно обучение на Националния институт на правосъдието тук.  


назад