Актуално

Начало | Актуално

Ръководството в електронен формат "Пандемията от COVID-19 и въздействието й върху основните права" вече е достъпно и на хартиен носител

08.07.2021
 
 
 
 
 
Фондация "Конрад Аденауер" предостави на Националния институт на правосъдието на български език изданието "Пандемията от COVID-19 и въздействието й върху основните права", разработено по Програмата за върховенството на закона в Югоизточна Европа на Фондация „Конрад Аденауер“. 
 
Ръководството е насочено към укрепване капацитета на националните магистрати и адвокати за ефективен отговор на предизвикателствата, свързани с прилагането и защитата на основните права по време на пандемия. Идентифицирани са най-често срещаните нарушения на Европейската конвенция на правата на човека в кризисната ситуация, както и институционалните и процедурните гаранции за защита на правата на човека. 
 
Електронният формат на ръководството е достъпен във Виртуалната читалня на Портала за електронно обучение на Националния институт на правосъдието на адрес: https://e-learning.nij.bg/course/view.php?id=954. Печатното издание е налично в библиотеката на НИП.
 

 

 

 


назад