Актуално

Начало | Актуално

Процедура за избор на постоянен преподавател по чл. 32, ал. 1, т. 3 от Вътрешните правила за организацията и реда на обучителната дейност в Националния институт на правосъдието

09.07.2021

Националният институт на правосъдието открива процедура по чл. 32, ал. 1, т. 3 от Вътрешните правила за организацията и реда на обучителната дейност в Националния институт на правосъдието за избор на постоянен преподавател по гражданско право и процес за провеждане на задължителното първоначално обучение  на кандидатите за младши съдии,  випуск 2021/2022.

 

Информация относно условията за кандидатстване и изискванията към кандидатите можете да откриете в заповед на директора на НИП № РД-11-38/09.07.2021 г. 


назад