Актуално

Начало | Актуално

Присъствен езиков семинар на тема „Гражданска и търговска медиация“ на Академията по Европейско право (ЕРА) на 8-10 ноември 2021 г., гр. София

24.08.2021

В рамките на проекта на ЕРА „Интерактивно езиково обучение по трансгранична медиация“, съфинансиран по програма „Правосъдие“ на Европейския съюз предстои поредица от присъствени езикови семинари по гражданска, търговска и семейна медиация, които ще се проведат в различни европейски държави.

 

Първото обучение е на тема “Гражданска и търговска медиация“ и ще се проведе в периода 8-10.11.2021 г. в гр. София. В обучението е предвидено участието на 8 български съдии. Можете да се запознаете с програмата за обучението тук.

 

Изискване към участниците е да владеят английски език на работно ниво.

 

Заявяването за участие се извършва чрез системата ИСУПО, достъпна на адрес: isupo.nij.bg в срок до 10 септември 2021 г.

 

Лице за контакт: Ани Пармаксизян, програмен координатор, телефон: 02 9359 188, ел. поща: a.parmaksizian@nij.bg

 

Следващите 3 семинара, в които е предвидено участие на български магистрати са на тема „Семейна медиация“. Обученията ще се проведат в различни европейски държави в периода декември 2021г. – септември 2022 г.

 

Повече за предстоящите обучения можете да намерите тук.

 

Допълнителна информация за проекта можете да намерите на специално създадения за тази цел интернет сайт: Mediation in the EU: Language, Law and Practice – Series of interactive language training events (era-comm.eu), както и на прикачената брошура.


назад