Актуално

Начало | Актуално

Резултати от проведените финални изпити на кандидатите за младши прокурори, випуск 2020-2021 г.

15.07.2021

 

  
На основание чл. 258, ал. 4 ЗСВ обявяваме резултатите от изпитите, положени от кандидатите за младши прокурори, випуск 2020-2021 г. в края на задължителното първоначално обучение в НИП.
 
 
 

назад