Актуално

Начало | Актуално

ДВУСТРАННИ ОБМЕНИ НА СЪДЕБНИ СЛУЖИТЕЛИ В РАМКИТЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ОБМЕН 2021

22.07.2021

Европейската мрежа за съдебно обучение (ЕМСО) обявява  покана за кандидатстване (EN/FR) за двустранни обмени на съдебни служители от съдилища и прокуратури на държави членки на ЕС. При двустранния обмен група от съдебни служители от даден съд/прокуратура посещават съдебна институция на друга държава членка, която домакинства обмена. За двустранни обмени на съдебни служители могат да кандидатстват всички български съдилища и прокуратури.

 

Практическа информация:

Продължителност: 1 седмица;

Брой участници: група от 5 съдебни служители;

Език: работният език се определя от двете институции, участващи в обмена;

ЕМСО не покрива разходи за превод, както и разходи на приемащата институция.

Реципрочност: ЕМСО допуска възможността в рамките на един двустранен обмен всяка от участващите институции да посети съда или прокуратурата, с които си партнира. Реципрочността не е задължително изискване за участие в двустранен обмен;

Участващи страни: всички държави членки на ЕС с изключение на Дания;

Краен срок за провеждане на обмените: 31 декември 2021 г.

 

 

Целева група:

 

  • Съдебни и прокурорски помощници;
  • Съдебни служители от специализираната администрация;
  • Съдебни служители, чиито задължения включват и процесуални функции от трансграничен характер.

 

Процедура за кандидатстване:

Съдилищата и прокуратурите, които желаят да участват в двустранен обмен на съдебни служители, трябва предварително да осъществят контакт и да получат съгласието на партньорски съд/прокуратура от друга държава членка на ЕС. Документите за кандидатстване за двустранен обмен се подават от институцията (съд/прокуратура), която е изявила желание нейни съдебни служители да посетят партньорски съд/прокуратура през 2021 г.  Ако и двете участващи институции в двустранен обмен желаят да проведат реципрочни посещения до края на 31 декември 2021 г., всяка от тях трябва да подаде документи за кандидатстване.

За кандидатстване за двустранен обмен на съдебни служители между съдилища/прокуратури се подават следните документи на английски или френски език:

-          Заявление за участие EN/FR 

-          Споразумение за домакинство, попълнено и подписано от приемащата страна EN/FR 

-          Декларация за лични данни EN/FR 

 

Документите за кандидатстване за двустранен обмен на съдебни служители между съдилища/прокуратури се изпращат на лицата за контакт на НИП.

 

Срокът за подаване на кандидатурите е до 07 септември 2021 г.

Конкретните дати на двустранните обмени се определят след получаване на одобрение от ЕМСО.

Лица за контакт:

Калина Цакова, програмен ръководител, дирекция „Текущо обучение и международен обмен на магистрати” (k.tzakova@nij.bg, тел. 02/9359 152)

Станимир Керемидчиев, програмен ръководител, дирекция „Текущо обучение и международен обмен на магистрати” (s.keremidchiev@nij.bg, тел. 02/9359 120)

 

БРОШУРА 

ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

  

 


назад