Актуално

Начало | Актуално

Обявление

27.07.2021

На основание чл. 34, ал. 3, изречение второ от Вътрешните правила за организацията и реда на обучителната дейност в Националния институт на правосъдието и правила от  26 юли 2021 г. на Комисията за избор, назначена със заповед № РД-11-41/15.07.2021 г. на директора на НИП, Комисията:

 

I. Допуска Мария Кавракова-Аршева, съдия в Специализирания наказателен съд, до участие в процедурата за избор на постоянен преподавател по наказателно право и процес на кандидатите за младши съдии, Випуск 2021/2022 г. 

 

Няма недопуснати кандидати.

 

II. Изисква от Мария Кавракова-Аршева да представи в срок до 02 август 2021 г. /понеделник/ включително, три броя съдебни акта, постановени от нея и влезли в сила.

 

Избраните актове могат да бъдат изпратени по електронна поща на адрес: no@nij.bg или предадени лично в деловодството на НИП, на адрес:    гр. София, ул. „Екзарх Йосиф“ 14, всеки работен ден от 9.00 до 17.30 часа.

 

III. Определя темата “Съкратено съдебно следствие”, включена в учебната програма на задължителното първоначално обучение на кандидатите за младши съдии, която съдия Мария Кавракова-Аршева следва да разработи при спазване на Вътрешните правила за организацията и реда на обучителната дейност в НИП.

 

В срок до 02 август 2021 г. съдия Мария Кавракова-Аршева следва да заяви дали ще използва технически средства при представянето на разработената от нея тема.

 

На 03 август 2021г. /вторник/ от 10,00 часа, в сградата на Националния институт на правосъдието, зала 406, съдия Мария Кавракова-Аршева да представи разработената от нея тема в рамките на 40 минути / от които до 30 минути  представяне и до 10 минути за въпроси и отговори / пред членовете на Комисията за избор.

 

От Комисията, назначена със заповед на директора на НИП № РД-11-41/15.07.2021 г.

 

назад