Актуално

Начало | Актуално

Присъствено обучение на тема „Автотехнически експертизи“

28.07.2021
     

 

На 27 и 28 септември 2021 г., Националният институт на правосъдието организира присъствено обучение „Автотехнически експертизи“ с преподавател проф. д-р Станимир Карапетков – заместник-ректор на Техническия университет-София и вещо лице с дългогодишен опит.

 

Обучението е предназначено за аудитория от съдии, прокурори, следователи, служители на МВР с разследващи функции.

 

Лице за контакт: Ани Пармаксизян, програмен координатор; e-mail: a.parmaksizian@nij.bg; тел. 02 9359 188.  

 

Обучението се организира в рамките на проект „Правосъдие през 21 век – развиване на професионална компетентност и интегритет на магистратите и съдебните служители” по договор № BG05SFOP001-3.006-0001-C01, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

При влошаване на епидемичната обстановка и промяна в актуалните противоепидемични мерки, обучението ще бъде проведено в електронен формат на същите дати.

 

* Информация за заявяване на участие в обучението


назад