Актуално

Начало | Актуално

Издание на НИП, посветено на 30 години от приемането на действащата Конституция на Република България и създаването на Конституционния съд

31.08.2021

Националният институт на правосъдието отбелязва годишнината от приемането на Конституцията на РБ и създаването на Конституционния съд със сборника „Съдебната власт в практиката на Конституционния съд на Република България 1991 - 2021 г.“. 

 

Изданието е посветено на регулацията и проблемите на съдебната власт в България, като целта му е да бъде улеснено ползването на подбраната съдебна практика от органите на правосъдието - съд, прокуратура, следствие, както и от органите, които са конституционно ангажирани с ръководството на системата - Висшия съдебен съвет и Инспектората към Висшия съдебен съвет.

 

Съставител на сборника е професорът по конституционно право Пенчо Пенев, дългогодишен съдия, участник в приемането на Конституцията през 1991 г. като министър на правосъдието и депутат във Великото народно събрание, конституционен съдия (1991 – 1997 г.) и директор на НИП (2004 – 2011 г.). 

 

Сборникът е публикуван в електронен формат в Портала за електронно обучение на НИП, раздел „Виртуална читалня“,

„Съдебната власт в практиката на Конституционния съд на Република България 1991 – 2021“

 

назад