Актуално

Начало | Актуално

Провеждане на задължителното първоначално обучение на кандидатите за младши прокурори и младши следователи – Випуск 2021-2022 г.

08.09.2021

За периода 04 октомври – 31 декември 2021г. задължителното първоначално обучение на кандидатите за младши прокурори и младши следователи – Випуск 2021-2022 г. ще се проведе в синхронна форма чрез интернет, съгласно заповед на директора на НИП.  

 

На страницата на Института ще бъдете своевременно информирани за организацията на учебния процес и предприетите мерки в условията на пандемия. 

 

За повече информация се обръщайте към служителите в дирекция „Начално и въвеждащо обучение“, телефони (02) 9359 131, 9359 145, 9359 182, 9359 105 и e-mail: no@nij.bg.

 

назад