Актуално

Начало | Актуално

Обществено обсъждане на Каталог на компетентностите и уменията за ефективно упражняване на длъжността "съдия" и Стандарти за съдебно обучение

08.10.2021
     

 

На 07.10.2021 г., от 15:00 ч. чрез платформата ZOOM се проведе публично представяне на Каталог на компетентностите и уменията за ефективно упражняване на длъжността "съдия" и Стандарти за съдебно обучение, разработени по проект "Правосъдие през 21 век – развиване на професионална компетентност и интегритет на магистрати и съдебни служители", финансиран по Оперативна програма "Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, изпълняван от Националния институт на правосъдието.

 

Каталога и Стандартите са разработени в изпълнение на Дейност 1 "Стандарти за съдебно обучение за развиване на ключови умения и компетентности" от Работна група в състав:

 

Александър Арабаджиев – съдия в съда на ЕС, Ангелина Лазарова – съдия в Апелативен съд – Варна, Владимир Астарджиев – съдия в Апелативен съд – София, Даниела Александрова – зам.-председател на Софийски районен съд, Диана Митева – съдия в Окръжен съд – Варна, Димитрина Петрова – съдия в Административен съд София-град, Илияна Балтова – съдия в Апелативен съд – Бургас, Цвета Желязкова – съдия в Окръжен съд – Варна

 

На представянето бяха поканени членовете на ВСС, председателите на Апелативните съдилища, членовете на Програмния съвет на НИП, представители на професионалните съсловни организации, представители на НПО, които участват в Съвета по прилагане на актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната власт и БАПЧ.

 

С това се постави началото на обществено обсъждане на проекта на Каталог и Стандарти, като заинтересованите лица и институции имат възможност да изпращат своите становища, бележки и предложения в срок до 10.12.2021 г. на електронна поща: s.yankova@nij.bg

 

Каталог на компетентностите (Образец 3 и 4) и Стандарти (Образец 1 и 2) може да видите тук:

Профил на обучаемия Съдия в Административен съд

Профил на обучаемия съдия в Районен съд– граждански профил

Профил на обучаемия съдия в Окръжен съд - граждански и търговски дела

Стандарт за съдебно обучение и развитие на ключови умения и компетентности на съдия в Окръжен съд граждански и търговски профил

Стандарт за съдебно обучение и развитие на ключови умения и компетентности на Съдия в Административен съд

Стандарт за съдебно обучение и развитие на ключови умения и компетентности на съдия в Апелативен съд граждански и търговски профил

Стандарт за съдебно обучение и развитие на ключови умения и компетентности на съдия в Районен съд– граждански профил

Стандарт за съдебно обучение и развитие на ключови умения и компетентности за допълнителни и факултативни дейности във връзка с изпълнение на длъжността съдия

Предложение за приемане на стандарти за съдебно обучение и развитие на ключови умения и компетентности за длъжността Съдия

Стандарт за съдебно обучение и развитие на ключови умения и компетентности на съдия в апелативен съд – наказателни дела

Стандарт за съдебно обучение и развитие на ключови умения и компетентности на съдия в окръжен съд – наказателни дела

Стандарт за съдебно обучение и развитие на ключови умения и компетентности на съдия в районен съд – наказателен профил

Каталог на компетентностите към Стандарт за съдебно обучение и развитие на ключови умения и компетентности на длъжността съдия

 

назад