Актуално

Начало | Актуално

ДНИ НА САМОУПРАВЛЕНИЕТО В НИП

23.11.2021

В периода 15 – 22 ноември 2021 г. по традиция се проведоха дните на самоуправлението в Националния институт на правосъдието. 

 

В дните на самоуправлението кандидатите за младши съдии, младши прокурори и младши следователи, випуск 2021-2022 г. избраха свои представители за Временно ръководство в състав: Гюлсевер Сали – кандидат за младши съдия, на длъжността директор, а Георги Коджаниколов – кандидат за младши прокурор, и Светлина Малинова – кандидат за младши следовател, на длъжността заместник-директори. 

 

Ръководството определи приемно време, в рамките на което приемаха въпроси и предложения от колегите си кандидати за младши съдии, младши прокурори и младши следователи. 

 

Приоритетна задача на Временното ръководство бе свързана с откриването и изпълнението на обменната програма за младши магистрати АЯКОС на Европейската мрежа за съдебно обучение, на която НИП бе домакин в периода 15 – 19 ноември 2021 г. 

 

В края на дните на самоуправлението, на 22 ноември 2021 г. бе проведената среща на излъченото от кандидатите за младши магистрати временно ръководство и директора на Института – г-жа Миглена Тачева, на която бяха обсъдени направените предложения и въпроси, свързани с процеса на обучението.

 

 

 

назад