Актуално

Начало | Актуално

ЕВРОПЕЙСКАТА МРЕЖА ЗА СЪДЕБНО ОБУЧЕНИЕ ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ В ПРОГРАМА ЗА ОБМЕН 2022

23.11.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

Европейската мрежа за съдебно обучение (ЕМСО) открива процедура за кандидатстване по Програмата за обмен 2022, както следва:

 

Краткосрочни обмени в страна членка на Програмата за обмен

 

Специализирани краткосрочни обмени

 

Краткосрочни обмени за административни ръководители

 

Двустранни обмени между съдилища и прокуратури

 

Дългосрочни обмени в Евроджъст, Съда на Европейския съюз и Европейския съд по правата на човека

 

Програмата е насочена към магистрати - съдии, прокурори и следователи, които са мотивирани да участват в дейности по обмен и имат добри познания на съответния работен език, на който се провежда обмена. Предимство имат магистратите, които не са участвали досега във вида обмен, за който кандидатстват в рамките на настоящата процедура.

 

Кандидатстването се осъществява чрез електронна заявка.

 

В случай че участник е разпределен в повече от един обмен, той следва да избере обмена, в който ще се включи. Допуска се участието само в един от посочените обмени.

 

Одобрените от ЕМСО участници ще бъдат уведомени на посочените от тях електронни адреси през м. март 2022 г. Всички останали кандидати ще бъдат включени в резервния списък на Програмата за обмен.

 

Крайният срок за кандидатстване е 22 декември 2021 г., само за двустранни обмени между съдилища и прокуратури срокът е 31 януари 2022 г.

 

БРОШУРА

 

ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ 

 

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ 

 

Лица за контакт:

 

Калина Цакова, програмен ръководител, дирекция „Текущо обучение и международен обмен на магистрати” (k.tzakova@nij.bg, тел. 02/9359 152)

 

Станимир Керемидчиев, програмен ръководител, дирекция „Текущо обучение и международен обмен на магистрати” (s.keremidchiev@nij.bg, тел. 02/9359 120)


назад