Актуално

Начало | Актуално

Начало на дистанционното обучение на Програма HELP по проблеми, свързани със защитата на трудовите права

25.11.2021

 

 

 

 

 

На 24.11.2021 г., онлайн се проведе откриващата среща към електронния обучителен курс на програма HELP на тема „Трудовите права като основни права”, организиран съвместно от Националния институт на правосъдието и Съвета на Европа (СЕ). В срещата се включиха административни съдии, съдии от общите съдилища със специализация в областта на гражданското право, съдебни помощници, други представители на целевите групи, подлежащи на обучение в НИП, както и експерти от специализираните органи на Съвета на Европа, осъществяващи мониторинг върху прилагането на Европейската социална харта. В рамките на началната среща към курса беше направен обзорен преглед на дейността и практиката на Европейския комитет за социални права, като бяха представени и някои от най-новите достижения в тази област. Участниците в срещата се запознаха и с обучителната методология на предстоящото електронно дистанционно обучение, посветено на защитата на трудовите права, което ще се проведе в периода 24.11.2021 г. – 15.02.2022 г. посредством обучителната платформа на програма HELP (http://help.elearning.ext.coe.int/).

 

Електронното дистанционно обучение и откриващата среща към него са организирани по проект HELP в ЕС II, съфинансиран от ЕС и СЕ, осъществяван от Съвета на Европа в сътрудничество със съдебните обучителни институции и професионалните сдружения на адвокатите в държавите членки на ЕС и насочен към укрепване капацитета на националните магистрати и адвокати за ефективно и хармонизирано прилагане на европейските стандарти за защита на основните права на национално ниво.

 


назад