Актуално

Начало | Актуално

В периода 6–10 юни 2022 г. Националният институт на правосъдието проведе уебинари за украинските съдии и прокурори

10.06.2022
Националният институт на правосъдието проведе два уебинара за повишаване на компетентностите на украинските съдии и прокурори за разследване на престъпления срещу човечеството и военни престъпления в сътрудничество с Националното училище за съдии и Центъра за обучение на прокурори на Украйна и с подкрепата на ГД „Правосъдие“ на Европейската комисия. 
 
На 6 юни 2022 г. се проведе първият уебинар, посветен на престъпленията против човечеството и военните престъпления с лекторското участие на проф. Екатерина Трендафилова, председател на Специализираните съдебни състави за Косово и  съдия в Международния наказателен съд от 2006 до 2015 г. 97 съдии и магистрати на Украйна се включиха в обучението, като поставиха многобройни въпроси относно събирането на надеждни доказателства и разследването на нарушенията на международното хуманитарно право. 
 
На 10 юни 2022 г. се проведе вторият уебинар за украинските магистрати, който акцентира върху практиката на Международния наказателен съд при разследване на военни престъпления. Д-р Татяна Бъчварова, международно признат експерт в областта на наказателното правосъдие, хуманитарното право и защитата на правата на човека, проведе обучителната сесия, в която участваха 96 съдии, прокурори и съдебни служители на Украйна.
 

назад