Актуално

Начало | Актуално

Съдът на Европейския съюз обявява позиция за командирован национален експерт

04.07.2022
Съдът на Европейския съюз обявява позиция за командирован национален експерт в дирекция „Изследвания и документация“.
 
Кандидатите следва да изготвят автобиография на английски или френски език в PDF или Word формат, следвайки европейската форма на CV, която може да бъде намерена на следния интернет адрес https://europa.eu/europass/en.
 
Повече информация можете да получите на:
 
 
 
Моля, изпращайте Вашите кандидатури в срок до 20 август, съгласно описаната процедура на сайта на Министерство на външните работи: https://www.mfa.bg/bg/aktualno/karieri/rabota-evropeiski-strukturi/34317
 

назад