Актуално

Начало | Актуално

Българският отбор спечели специална награда в международното състезание за младши магистрати „THEMIS“

15.07.2022

Отборът на Националния институт на правосъдието, в състав Георги Коджаниколов – младши прокурор в РП - Пловдив, Калина Станчева – младши съдия в СГС и Радослав Ангелов, младши съдия в ОС-Ловеч, с ръководител Ангелина Лазарова, съдия в АС - Варна, взе участие на полуфинала „Съдебна етика и професионално поведение” на престижното състезание за младши магистрати THEMIS, организирано от Европейската мрежа за съдебно обучение. Състезанието се проведе в периода 11 – 15 юли, в град Барселона, Испания.

 

Темата, която българският отбор представи „Призив за хармонизиране на правилата на съдебна етика и професионално поведение“ се прие с особено внимание и интерес от участниците в състезанието. Службата за противодействие на престъпността към ООН изрази желание за сътрудничество и съвместна работа за развиване на създадената от отбора онлайн платформа Judicial Ethics Platform. В нея е систематизирана информация за кодексите за съдебно етично поведение на държавите членки на ЕС, сравнително-правен анализ на отделни разпоредби, основни източници, регламентиращи етичните стандарти, както и онлайн форум за дебати по съдебна етика и професионално поведение.

 

За разработването на платформата българският отбор получи специалната награда за иновации от авторитетното жури на състезанието „THEMIS.

 

    


назад