Актуално

Начало | Актуално

Процедура за избор на постоянен преподавател по чл. 32, ал. 1, т. 3 от Вътрешните правила за организацията и реда на обучителната дейност в Националния институт на правосъдието

03.08.2022

Националният институт на правосъдието открива процедура по чл. 32, ал. 1, т. 3 от Вътрешните правила за организацията и реда на обучителната дейност в Националния институт на правосъдието за избор на постоянен преподавател по наказателно право и процес за провеждане на задължителното първоначално обучение  на кандидатите за младши следователи,  випуск 2022/2023 г.

 

Информация относно условията за кандидатстване и изискванията към кандидатите можете да откриете в заповед на директора на НИП № РД-11-48 / 03.08.2022 г.

 

назад